English     Български     Český     Deutsch     Italiana     Slovenský
РЕЖИСЬОРИ  

country    Bulgaria       year    2013      duration    9min
genre    Philosophy       technology    Animation      topic    Art Other worlds
e-mail
-e-maile-mailreview
name
e-mailauthor
Vader Akbarhan
published on 25 May 2015
Т ворчеството е пътуване, а няма по-далечно пътуване от трупането на опит. Затова тандемът Симеон Сокеров и Виктор Мъжлеков избират „спиралата на еволюцията“, както я наричат,  за обект и средство на анимационната си разходка.

    Когато душата развива личност, тя получава избор, посока – движенето е неизбежно. Съществото изчезва през ръба на екрана – не виждa, не помни – за да се появи в пространството на избора. Попада в полезрението на друга душа, по-голяма и по-опитна, която мълчи – изборът е личен.
 
    Първо се п(р)оявява желанието – душата харесва портала на себеподобна душа и иска да мине през него. После прави грешката – порталът не я пуска, душата стои пред него и се обръща. Трето е знанието – разбира, че има избор извън нея, външен свят, върху който тя няма контрол. Влиза в друг портал.
 
    Следва пътешествие през светове, всеки – привидно различен. Душата научава какво е опасност, кое е добро, кое - зло. Научава се да отказва на желанията, като ползва знанието си – има вътрешен свят. Отказва едно, избира друго – прави посоката все повече свой избор.
 
    В последния показан свят виждаме елементи от предните. Привидно различни, „хилядите трансформации“ (според авторите) са всъщност един свят – личният опит на душата. Но тук има нещо ново – друга душа ѝ подава ръка. Изборът остава личен, но на базата на нейния опит плюс чуждия опит. Вътрешният свят е по-голям – душата открива приятелството. Следващият свят е светът на приятелството. 
#rebirth #прераждане #soul #душа #worlds #светове #journley #travel #пътешествие #път #portals #viktor #mazhlekov #simeon #sokerov

Disqus
our partners
SUBMIT FILM TEAM ABOUT US PRESSCENTER STATISTICS CONTACT
    English     Български     Český     Deutsch     Italiana     Slovenský


project is leaded by Kinematograf Media Association
site engineered by uli.space

some rights reserved © 2012-2018