English     Български     Český     Deutsch     Italiana     Slovenský
04.10 19:00h
София
director  
producer  
writer  
animator  

country    Bulgaria       year    2017      duration    6min
genre    Drama For Kids       technology    Animation      topic    Connections Love
e-mail
-e-maile-mailreview
name
e-mailauthor
Boryana Todorova
published on 10 February 2019
Б аба" е режисьорският и сценарен дебют на Роза Колчагова. Тя описва историята на своята баба на два листа. Разказът е искрен, простичък, би могъл да принадлежи на всекиго. Вероятно именно искреността е причината този филм да има участие в многобройни международни фестивали, сред които престижните Fantoche, Monstra, Imaginaria.
                Заедно с аниматора Димитър Димитров създават кратък филм за онази фигура в живота на всяко дете, която е „нещо след родител и преди Бог” (цитат от Димитър Димитров).

                Във филма не се случват твърде много неща. През по-голямата част от времето бабата е съвсем сама в своята малка къщичка на село. Там тя всеки ден неуморно се подготвя за срещата с децата си. Открояват се моментите, в които целува семейната снимка, грижи се за ябълковото дърво и плете пуловер след пуловер. И с всеки изминал ден, от първи април та чак го Бъдни вечер, тя се смалява малко по малко.
                Младото семейство, което ѝ идва на гости по случай празника, сякаш не забелязва колко малка е станала бабата. Тя почти е изчезнала. Но младите са твърде заети да гледат часовниците си. Те нервно очакват вечерта да приключи, за да се върнат във водовъртежа на животите си. В това време между бабата и детето се осъществява мистично общуване. Сякаш животът затваря кръга, слива началото и края си в една последна игра. Неслучайно по време на срещата бабата е точно толкова голяма, колкото и внучето – за да се осъществи знаменателната им среща. След това пътищата им ще се разделят.

                Музиката на Самуел Покро допринася за меланхоличното усещане на филма. Бавното смаляване на бабата неумолимо води до момента, в който тя ще бъде единствено спомен. Спомен за онзи човек в живота на детето, който е
"нещо след родител и преди Бог”.  
#A #house, #a #tree, #a #grandmother- #somewhere #far #away. #A #film #about #the #little #things, #a #film #about #the #things #that #we #love. #A #story #so #close #and #authentic #that #makes #us #think: #what #do #we #lose #in #our #permanently #busy #daily #lives. #And #what #do #we #sacrifice #by #moving #to #the #big #city, #looking #for #a #better #life. #баба #baba #grandmother #анимитър #animiter #

Disqus
our partners
SUBMIT FILM TEAM ABOUT US PRESSCENTER STATISTICS CONTACT
    English     Български     Český     Deutsch     Italiana     Slovenský


project is leaded by Kinematograf Media Association
site engineered by uli.space

some rights reserved © 2012-2018