English     Български     Český     Deutsch     Italiana     Slovenský
режисьор  
продуцент  
сценаристи  
ко-продуценти  

country    Bulgaria       year    2016      duration    27min
genre    Drama       technology    Live action      topic    Friendship Prejudices
e-mail
-e-maile-mailreview
name
e-mailauthor
Ivaylo Donchev
published on 15 December 2017
С оциалната тематика е нишката, която пронизва цялото творчество на Орлин Милчев[i] и „Добри” не прави изключение. Както в предишния филм на младия режисьор и сценарист, „Учител”, така и тук, най-силното му оръжие е реализмът. Типажите са ни добре познати – в тях можем да огледаме себе си, да разпознаем социалното си обкръжение, семейството си. Най-ясно това се вижда в епизода със селската кръчма, която, общо взето, се явява представителна извадка на настроенията в обществото – в частност – по отношение бежанския въпрос.
 
Последният е не толкова тема, колкото фон, на който изпъква контрастът между човещина и предразсъдъци, приятелство и расизъм, любов и страх. Освен чрез съвсем директния, ясен и поучителен подход, авторовият замисъл е подсилен от, така да се каже, един спомагателен метод: Кольо (Йордан Петков) и Добри (Ламин Бамба) общуват с жестове, песни и интонация. Общият език не е задължително условие за обмена на информация, но, което е по-важно – липсата му не се превръща в непреодолима бариера пред свързаността.
 
Полският фантаст[ii] Станислав Лем бе казал в „Соларис”, че хората искат да унищожат онова, което не познават. Страхът от непознатото, освен в неодобрението и откритата агресия на Кольовите съселяни, можем да прочетем, макар и примесен с любопитство, в погледа на възрастната жена, разминаваща се на улицата с Добри. Брусо и Диаби ни учат как да го преодолеем. Те не са свръхчовеци, съмнението глозга и тях, но преди всичко са ръководени от човеколюбието и благодарността. Овчарят е добронамерен „по подразбиране” – доста скоро след като е намерил непознатия африканец в гората решава, поради фонетичната близост с истинското му име, да го нарече „Добри”.
 
Интересна е, впрочем, историята на Ламин Бамба, изиграл неговата роля. Африканецът е малийски бежанец, намерил подслон в България[iii]. Твърде рядко си даваме сметка, че, въпреки всичките си несъвършенства, родината ни е мечта за хиляди, пък защо не милиони, души от цял свят. Произходът на вечното ни недоволство е въпрос, надхвърлящ рамките на настоящия кратък текст, но един от уроците в „Добри” е, че достойният живот, за който мнозина от нас мечтаят, не зависи от това колко имаме.
 
Времето ще покаже дали картинката в кръчмата ще се промени; дали човеколюбието ще надделее над страха. Но е любопитно, че докато снимали филма в старопланинското село Миланово, Ламин се влюбил в родното сирене. Каква по-добра метафора на възможната любов между черно и бяло?
 
 
[i] Известен още като рап изпълнителя Атила;
[ii] Макар че сам за себе си казва, че не е фантаст, тъй като борави с реални проблеми;
[iii] Тук може да чуеш песента му „Sofia Dream”: https://www.youtube.com/watch?v=lMpSCNrGL18
#Орлин #Милчев #Orlin #Milchev #Атила #Attila #Malinke #бежанец #бежанци #драма #България #предразсъдъци #расизъм #Африка #приятелство #човещина #човеколюбие #refugee #refugees #drama #Bulgaria #prejudice #racism #Africa #friendship #humanism #Ивайло #Дончев #Ivailo #Ivaylo #Donchev

Disqus
our partners
SUBMIT FILM TEAM ABOUT US PRESSCENTER STATISTICS CONTACT
    English     Български     Český     Deutsch     Italiana     Slovenský


project is leaded by Kinematograf Media Association
site engineered by uli.space

some rights reserved © 2012-2018